Publicerad: 14 september 2023

Dnr: VAL-796

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 14 september 2023 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet som gjorts under partibeteckningen UT.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 25 september 2023.