Publicerad: 11 oktober 2022

Dnr: VAL-563

Kungörelse om ny ledamot till Europaparlamentet

Valmyndigheten tillkännager att Johan Nissinen utsetts till ledamot i Europaparlamentet för Sverigedemokraterna från och med den 11 oktober 2022 intill utgången av nu löpande valperiod.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten , Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.