Publicerad: 6 oktober 2021

Huvudinnehåll start

Sökhjälp

Använd sökfunktionen för att hitta information på webbplatsen. Skriv in det du söker i sökfältet och klicka på Sök. Nedan hittar du tips om hur du kan förfina din sökning.

Sökresultat

Gör du en sökning via sökfältet kommer du till sidan för sökresultatet. Om sökresultatet hänvisar till en fil visas det med en ikon.

Valresultat från tidigare val finns samlat på en egen webbplats - Valpresentationen. Här finns också information om bland annat vallokaler, kandidater och röstkort. Du når Valpresentationen via en flik på sidan med sökresultat.

Sortering av sökresultat

Sökresultatet visas i första hand efter relevans. Relevans är ett sätt för sökfunktionen att ranka sökträffarna. Sökord som finns i rubriker, är angivna som nyckelord för sidan/dokumentet, som dokumenttyp eller i länktexter ger sidan högre "relevans" i resultatlistan.

Filtrering av sökresultat

Använd filtreringen för att avgränsa din sökning.

Små och stora bokstäver

Sökmotorn är inte känslig för små och stora bokstäver.

Sök på flera ord

Prova att söka på flera ord om du får för många sökträffar. Du behöver inte skriva "och" mellan orden. Ange fler sökord om du vill begränsa sökningen ytterligare och kom ihåg att den ordning du anger orden i påverkar sökresultatet.

Vill du bara ha resultat som innehåller en exakt fras skriver du citattecken runt sökorden.

Plustecken (+) och att utesluta ord

Sökfunktionen hanterar inte plustecken​ ("+"), så skriv önskade sökord åtskilda bara med blanksteg.

För att utesluta ett ord från sökningen skriver du minustecken ("-") framför det ord du vill undvika. Kom ihåg att göra ett blanksteg före minustecknet.

Ersätt antal tecken med en asterisk, till exempel "parti*" så visas alla varianter av ordet "parti", till exempel "partibeteckning", "partiprogram" och så vidare.