Publicerad: 15 februari 2022

Dnr: VAL-90

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 15 februari 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Arvikapartiet (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Arvika kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Stiliserat älghuvud i svart och vitt, symbol för Arvikapartiet

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 10 mars 2022.