Publicerad: 23 november 2021

Huvudinnehåll start

Dnr: 200 244-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 23 november 2021 beslutat att registrera partibeteckningen Moderaterna (med symbol) för val till riksdagen och därmed också för val till region- och kommunfullmäktige i hela landet samt för val till Europaparlamentet. Partibeteckningen återges nedan.

Moderaternas partibeteckning med symbol.

Valmyndigheten har samtidigt beslutat att avregistrera partibeteckningen Moderaterna (med symbol) för samma val.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 16 december 2021.