Publicerad: 2 oktober 2023

Dnr: VAL-807

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 2 oktober 2023 beslutat att registrera partibeteckningen Sverigedemokraterna (med symbol) för val till riksdagen och därmed också för val till region- och kommunfullmäktige i hela landet samt för val till Europaparlamentet. Partibeteckningen återges nedan.

Registrerad partibeckning för Sverigedemokraterna

Valmyndigheten har samtidigt beslutat att avregistrera partibeteckningen Sverigedemokraterna (tidigare partibeteckning återges nedan) för samma val.

Registrerad partibeteckning för Sverigedemokraterna

Genom att partiet nu har ändrat sin registrerade partibeteckning beslutar Valmyndigheten att registrera partiet Sverigedemokraterna, med sin nya symbol, som anmält som deltagande för val till Europaparlamentet 2024, för val till riksdagen 2026 och därmed också för val till region- och kommunfullmäktige i hela landet 2026 samt för val till Europaparlamentet 2029.

Besluten ovan om registrering respektive avregistrering av partibeteckning kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslut ovan om anmälan om deltagande kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 11 oktober 2023.