Publicerad: 30 augusti 2021

Dnr: 200 148-21/98234

Kungörelse om beslut om tidpunkt för partiernas anmälan av kandidater

Valmyndigheten har beslutat om tidpunkten för anmälan av kandidater inför 2022 års val till riksdag, region- och kommunfullmäktige för partier med registrerad partibeteckning.

Valmyndigheten ska, enligt 2 kap. 13 § (2005:837) vallagen, besluta när partier med registrerad partibeteckning senast ska ha anmält kandidater.

Valmyndigheten beslutar att kandidater ska anmälas senast den 8 april 2022. Anmälan görs hos länsstyrelsen.