Publicerad: 14 maj 2024

Dnr: VAL-191-2024

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 13 maj 2024 beslutat att registrera anmälan om deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet som gjorts under partibeteckningen Resurs Demokrati.

Vidare har Valmyndigheten den 13 maj 2024 beslutat att registrera anmälan om deltagande i 2026 års val till riksdagen som gjorts under samma partibeteckning.

Beslutet att registrera anmälan gäller också för 2026 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2029 års val till Europaparlamentet.

Beslutet ovan om anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 22 maj.