Publicerad: 24 mars 2022

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-211

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 23 mars 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Halmstads Lokala Parti (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Halmstad kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för Halmstads Lokala Parti, stiliserad fisk i röd färg med hjärtan i blått.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 15 april 2022.