Publicerad: 29 oktober 2019

Dnr: 200 444938-19/98236

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 29 oktober 2019 utsett Camilla Hansén som ledamot av riksdagen för Miljöpartiet de gröna, Örebro läns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 4 november 2019 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.