Publicerad: 27 februari 2024

Dnr: VAL-65-2024

Kungörelse om ny ledamot till Europaparlamentet

Valmyndigheten tillkännager att Linus Glanzelius utsetts till ledamot i Europaparlamentet för Socialdemokraterna från och med den 27 februari 2024 intill utgången av nu löpande valperiod.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.