Publicerad: 24 februari 2022

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-54

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 24 februari 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Sjukvårdspartiet för val till regionfullmäktige i Norrbottens län, och därmed också för val till kommunfullmäktige i de kommuner som ligger inom regionen.

Symbol för Sjukvårdspartiet i Norrbottens län

Valmyndigheten har samtidigt beslutat att avregistrera partibeteckningen Sjukvårdspartiet (med symbol) för samma val.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 21 mars 2022.