Publicerad: 4 april 2022

Dnr: VAL-263

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 1 april 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Västerås kommun som gjorts under partibeteckningen Partiet för Systemet på söndagar.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 12 april 2022.