Publicerad: 14 juni 2024

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-215-2024

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 14 juni 2024 beslutat att registrera anmälan om deltagande i 2026 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen Origo.

Beslutet att registrera anmälan gäller också för 2026 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2029 års val till Europaparlamentet. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för partiet Origo

Beslutet ovan om anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 25 juni 2024.