Publicerad: 30 augusti 2023

Dnr: VAL-781

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 29 augusti 2023 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2026 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen Swexit. Beslutet att registrera anmälan gäller också för 2026 års val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och för 2029 års val till Europaparlamentet.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 7 september 2023.