Publicerad: 21 mars 2023

Dnr: VAL-720

Kungörelse om nya ersättare till riksdagen

Valmyndigheten har den 21 mars 2023 utsett Malte Roos och Julia Grönholm till ersättare av riksdagen för Miljöpartiet, Malmö kommuns valkrets.

Beslutet gäller från och med den 21 mars 2023 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.