Publicerad: 21 april 2022

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-182

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 21 april 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Vanligt Folk i Köpings Kommun (utan symbol) för val till kommunfullmäktige i Köpings kommun.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 16 maj 2022.