Publicerad: 23 november 2021

Dnr: 200 267-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 23 november 2021 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Burlövs kommun som gjorts under partibeteckningen Alternativ Burlövs Väl (utan symbol).

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 30 november 2021.