Publicerad: 19 december 2023

Dnr: VAL-868

Kungörelse om beslut att upphäva registrering av anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 19 december 2023 beslutat att upphäva registrering av anmälan om deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet, 2026 års val till riksdagen och 2026 års regionfullmäktigeval i samtliga regioner under partibeteckningen Örkelljungapartiet. Partiet är därmed endast anmält som deltagande i 2026 års val till kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun.

Beslutet kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 27 december.