Publicerad: 17 januari 2023

Tillgänglighets­redogörelse val.se

Valmyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi nuvarande brister och hur vi arbetar för att åtgärda dem.

Krav på digital tillgänglighet

Arbetet med tillgänglighet på val.se omfattar:

 • teknik,
 • språk och
 • pedagogik.

Val.se ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa kraven enligt Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA.

Brister i digital tillgänglighet

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla krav och arbetar med att åtgärda bristerna. Här beskriver vi på en övergripande nivå vilka brister som finns:

Teknik

 • Saknas genväg till innehållet för snabbare navigering med tangentbord.
 • PDF-dokument är inte tillgänglighetsanpassade.
 • Webstandarder och kod som inte validerar.

Språk

 • Inkonsekvent utformning av rubriker i menyer.
 • Filmer saknar syntolkning.
 • Sidor har djup struktur och långa texter.
 • Saknas förklaring till svåra ord och begrepp.

Pedagogik

 • Ologisk navigering och struktur.
 • Färger och konstraster uppfyller inte kraven.
 • Inkonsekvent visuell design och olika gränssnitt.

Oskäligt betungande anpassning

Valmyndigheten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

En del av vår webbplats, Valpresentationen, är inte tillgänglig. Valpresentationen uppfyller inte krav på tillgänglighet inom teknik, språk eller pedagogik. Det har inte varit möjligt att åtgärda allt innehåll till den 23 september 2020.

Vi arbetar med en ny teknisk lösning med ett nytt gränssnitt för Valpresentationen. Valpresentationen kommer att utvecklas utifrån riktlinjer för tillgänglighet. Vi kommer att åtgärda de fel och brister som finns idag.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort interna tester av val.se utifrån checklistor inom språk, pedagogik och teknik. Checklistorna följer de officiella riktlinjer som beskrivs i WCAG 2.1 nivå AA.

Riktlinjer WCAG – standard för tillgänglighet Länk till annan webbplats.

Vi kommer att komplettera våra interna tester med användartester.

Kontakta oss om något inte fungerar

Mejla oss om något inte fungerar eller om du har synpunkter kring tillgängligheten på webbplatsen.

Dina synpunkter är viktig information i vårt arbete med att förbättra tillgängligheten.

Mejla oss

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven för tillgänglighet kan du kontakta DIGG och meddela det.

Kontakta DIGG Länk till annan webbplats.