Publicerad: 28 juni 2024

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-168-2024

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 28 juni 2024 beslutat att registrera partibeteckningen Fokus (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Bjärred kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol för partiet Fokus

Valmyndigheten har samtidigt beslutat att avregistrera partibeteckningen Fokus Bjärred för samma val. Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol för partiet Fokus Bjärred

Besluten ovan om registrering av partibeteckning kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 9 juli 2024.

Partiet Fokus Bjärred har den 11 september 2022 anmält deltagande i 2026 års val till kommunfullmäktige i Bjärred kommun. Genom att partiet nu ändrat sin registrerade partibeteckning har Valmyndigheten beslutat att istället registrera partibeteckningen Fokus som anmält som deltagande.

Beslutet ovan om anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 9 juli 2024.