Publicerad: 20 juni 2023

Dnr: VAL-752

Kungörelse om beslut om tidpunkt för partiernas anmälan av kandidater

Valmyndigheten har inför 2024 års val till Europaparlamentet beslutat om tidpunkten för anmälan av kandidater för partier med registrerad partibeteckning.

Valmyndigheten ska, enligt 2 kap. 13 § första punkten (2005:837) vallagen, besluta när partier med registrerad partibeteckning senast ska ha anmält kandidater.

Valmyndigheten beslutar att kandidater ska anmälas senast den 29 februari 2024. Anmälan görs hos Valmyndigheten.