Publicerad: 14 oktober 2022

Dnr: VAL-567

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 12 oktober 2022 utsett Martin Westmont till ledamot av riksdagen för Sverigedemokraterna, Stockholms kommuns valkrets.

Beslutet gäller från och med den 12 oktober 2022 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.