Publicerad: 2 april 2024

Dnr: VAL-114-2024

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 2 april 2024 beslutat att registrera anmälan om deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet som gjorts under partibeteckningen Origo.

Symbol för partiet Origo.

Beslutet ovan om anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 11 april 2024.