Publicerad: 28 februari 2024

Dnr: VAL-77-2024

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 28 februari 2024 utsett Jonathan Svensson till ledamot av riksdagen för Socialdemokraterna, Västra Götalands läns norra valkrets. Beslutet gäller från och med den 4 mars 2024 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.