Publicerad: 1 februari 2022

Dnr: VAL-67

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 1 februari 2022 beslutat att registrera partibeteckningen ORUST FRAMTID (innehållande symbol) för val till kommunfullmäktige i Orust. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol i geometriskt mönster och partibeteckningen ORUST FRAMTID i svart.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 24 februari 2022.