Publicerad: 7 maj 2020

Dnr: 200 54-20/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 7 maj 2020 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Alvesta kommun som gjorts under partibeteckningen Alvestademokraterna (med symbol). Partibeteckningen återges nedan.

Partibeteckning och symbol Alvestademokraterna

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, således senast den 18 maj 2020.