Publicerad: 27 juni 2023

Dnr: VAL-754

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 27 juni 2023 beslutat att registrera partibeteckningen Livbojen Vaxholmsdemokraterna (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Vaxholm. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för partiet Livbojen Vaxholmsdemokraterna.

Valmyndigheten har samtidigt beslutat att avregistrera partibeteckningen som återges nedan för samma val.

Avregistrerad partibeteckning med symbol för Vaxholmsdemokraterna.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 20 juli 2023.