Publicerad: 23 februari 2022

Dnr: VAL-151

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 23 februari 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Telgelistan för val till regionfullmäktige i Stockholms län, och därmed också för val till kommunfullmäktige i de kommuner som ligger inom regionen. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för partiet Telgelistan.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 18 mars 2022.