Publicerad: 8 december 2020

Dnr: 2 00 146-20/98236

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 8 december 2020 utsett Catarina Deremar som ledamot av riksdagen för Centerpartiet, valkretsen Uppsala län. Beslutet gäller fr.o.m. den 1 januari 2021 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.