Publicerad: 30 augusti 2023

Dnr: VAL-780

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 29 augusti 2023 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet som gjorts under beteckningen Swexit. Valmyndigheten har den 29 augusti 2023 , efter partiets begäran därom, samtidigt beslutat att upphäva det tidigare fattade beslutet om att registrera partiets anmälan om deltagande under beteckningen Swexitpartiet för val till Europaparlamentet 2024.

Besluten ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 7 september 2023.