Den 4-8 juli kan det förekomma störningar på webbplatsen. Det beror på ett planerat tekniskt underhåll.

  • Start
  • Om oss
  • Kontroll och intyg för medborgarinitiativ inom EU

Publicerad: 10 maj 2022

Kontroll och intyg för medborgarinitiativ inom EU

I varje EU-land ska en myndighet kontrollera och intyga stödförklaringar för medborgarinitiativ. I Sverige utför Valmyndigheten den uppgiften.

Medborgare i den Europeiska unionen kan genomföra ett så kallat medborgarinitiativ för att uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram ett lagförslag. För ett medborgarinitiativ krävs stödförklaringar från en miljon EU-medborgare i minst sju av 28 EU-länder.

Valmyndigheten kontrollerar stödförklaringarna

I varje EU-land ska en myndighet kontrollera och intyga antalet stödförklaringar. I Sverige utför Valmyndigheten den uppgiften.

Uppdraget innebär att kontrollera antalet giltiga stödförklaringar som kommer från Sverige. Valmyndigheten kontrollerar bara stödförklaringar från EU-medborgare som har ett svenskt personnummer.

Det är medborgarkommittén, den grupp som organiserar ett medborgarinitiativ, som lämnar in stödförklaringarna till Valmyndigheten.

Valmyndigheten utfärdar intyg

När kontrollerna avslutats utfärdar Valmyndigheten ett intyg till medborgarkommittén. Intyget visar antalet giltiga stödförklaringar och används av medborgarkommittén för att visa EU-kommissionen hur stort stödet har varit från Sverige.

Så stöder du ett medborgarinitiativ

Om du har uppnått rösträttsålder för att få rösta i valet till Europaparlamentet och är medborgare i ett EU-land kan du stödja ett medborgarinitiativ. Det gör du genom att fylla i ett särskilt formulär på papper eller på internet.

Du kan läsa mer om medborgarinitiativ på Europeiska kommissionens webbplats för medborgarinitiativ. Där finns information om vilka regler som gäller för att starta och delta i ett initiativ. Där finns även en lista över pågående medborgarinitiativ som du kan stödja.

Europeiska kommissionen Länk till annan webbplats.