Publicerad: 26 juni 2024

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-268-2024

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 25 juni 2024 utsett Marie Olsson till ledamot av riksdagen för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Dalarnas läns valkrets. Beslutet gäller från och med 16 juli 2024 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.