Publicerad: 11 juni 2020

Dnr: 2 00 78-20/98236

Kungörelse om nya ersättare till riksdagen

Valmyndigheten har den 11 juni 2020 utsett Camilla Stridh och Pontus Franzén som ersättare för ledamöter av riksdagen för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Kalmar läns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 11 juni 2020 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.