Publicerad: 12 maj 2022

Dnr: VAL-336

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 12 maj 2022 beslutat att registrerat den anmälan om deltagande i 2022 års val till regionfullmäktige i Kronobergs län och till kommunfullmäktige i Ljungby kommun som gjorts under partibeteckningen Alternativet (utan symbol).

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 23 maj 2022.