Publicerad: 13 januari 2022

Dnr: VAL-40

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 13 januari 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Sakpolitikerna (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Kristianstads kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol registrerad partibeteckning för partiet Sakpolitikerna.

Valmyndigheten har samtidigt beslutat att avregistrera partibeteckningen Åhuspartiet för samma val.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 7 februari 2022.