Publicerad: 22 juni 2022

Dnr: VAL-398

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 22 juni 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till Kävlinge kommunfullmäktige som gjorts under partibeteckningen Löddebygden (utan symbol).

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 4 juli 2022.