Publicerad: 22 april 2022

Dnr: VAL-307

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 21 april 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Kungsbacka Framtidsparti för val till kommunfullmäktige i Kungsbackas kommun

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 6 maj 2022.