Publicerad: 2 juni 2020

Dnr: 2 00 74-20/98236

Kungörelse om ny ledamot till riksdagen

Valmyndigheten har den 2 juni 2020 utsett Thomas Strand som ledamot av riksdagen för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Jönköpings läns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 1 september 2020 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas. 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.