Publicerad: 4 oktober 2021

Dnr: 2 00 185-21/98236

Kungörelse om ny ersättare till riksdagen

Valmyndigheten har den 4 oktober 2021 utsett Johan Rocklind som ersättare för ledamöter av riksdagen för Socialdemokraterna, Södermanlands läns valkrets. Beslutet gäller fr.o.m. den 4 oktober 2021 till dess den närmast därefter valda riksdagen samlas.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Valmyndigheten, Box 1010, 171 54 Solna, inom tio dagar efter dagen för detta beslut.