Publicerad: 29 juli 2022

Dnr: VAL-445

Kungörelse upphävande av beslut om utläggning av partivalsedlar

Valmyndigheten har den 29 juli 2022, efter partiets begäran därom, beslutat att upphäva det tidigare fattade beslutet om utläggning av partivalsedlar under beteckningen Feministiskt initiativ för regionfullmäktige i region Gotland och regions Västmanlands län samt kommunfullmäktige valet i Gotlands kommun och i Sala kommun.

Beslutet om att upphäva det tidigare fattade beslutet om utläggning av partivalsedlar kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar – således den 9 augusti 2022.