Publicerad: 19 april 2022

Dnr: VAL-301

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 19 april 2022 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Karlshamn och Örebro kommun som gjorts under partibeteckningen Realistpartiet (med symbol). Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol Realistpartiet

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 28 april 2022.