Publicerad: 24 februari 2022

Dnr: VAL-140

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 24 februari 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Linköpingslistan (med symbol) för val till regionfullmäktige i Östergötland (gäller därmed automatiskt även val till samtliga kommunfullmäktige i regionen). Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för partiet Linköpingslistan.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 21 mars 2022.