Publicerad: 14 december 2021

Dnr: 200 258-21/98234

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 14 december 2021 beslutat att registrera partibeteckningen Nackalistan (innehållande symbol) för val till kommunfullmäktige i Nacka kommun. Valmyndigheten har samtidigt avregistrerat partiets tidigare registrerade partibeteckning Nackalistan (innehållande symbol) för samma val. Den nu registrerade partibeteckningen återges nedan.

Symbol registrerad partibeteckning för partiet Nackalistan.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 6 januari 2022.