Publicerad: 9 april 2020

Dnr: 200 57-20/98234

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 9 april 2020 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2022 års val till kommunfullmäktige i Torsby kommun som gjorts under partibeteckningen Nordvärmlands kommunparti.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 12191, 102 25 Stockholm inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, således senast den 22 april 2020.