Publicerad: 17 mars 2022

Dnr: VAL-185

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 17 mars 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Kristna Värdepartiet för val till riksdagen (gäller därmed automatiskt även val till samtliga region- och kommunfullmäktige i hela landet och för val till Europaparlamentet).

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 11 april 2022.