Publicerad: 9 februari 2022

Dnr: VAL-116

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 8 februari 2022 beslutat att registrera partibeteckningen Medborgerlig Samling (med symbol) för val till riksdagen (och därmed också val till samtliga region- och kommunfullmäktige, samt val till Europaparlamentet). Partibeteckningen återges nedan.

Partisymbol föreställande stiliserat eklöv och namnet Medborgerlig samling i svart.

Valmyndigheten har samtidigt beslutat att avregistrera partibeteckningen som återges nedan för samma val.

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 3 mars 2022.