Publicerad: 28 juni 2024

Huvudinnehåll start

Dnr: VAL-269-2024

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 28 juni 2024 beslutat att registrera anmälan om deltagande i 2026 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen Kånitton.

Beslutet ovan om anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 9 juli.

Innehåll