Publicerad: 15 februari 2022

Dnr: VAL-95

Kungörelse om beslut att registrera partibeteckning

Valmyndigheten har den 15 februari 2022 beslutat att registrera partibeteckningen De Oberoende i Torsby (med symbol) för val till kommunfullmäktige i Torsby kommun. Partibeteckningen återges nedan.

Symbol för den registrerade partibeteckningen De oberoende i Torsby

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom tre veckor efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 10 mars 2022.