Publicerad: 2 oktober 2023

Dnr: VAL-805

Kungörelse om beslut att registrera anmälan om deltagande i val

Valmyndigheten har den 2 oktober 2023 beslutat att registrera den anmälan om deltagande i 2026 års val till riksdagen, regionfullmäktige i Västerbotten och kommunfullmäktige i Skellefteå samt 2029 års val till Europaparlamentet som gjorts under partibeteckningen The unforgiven. Partibeteckningen återges nedan.

Registrerad partibeteckning för The unforgiven

Beslutet ovan kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar – således senast den 11 oktober 2023.